Bad sector’lü diskten veri kurtarma işlemi

Bad sector’lü diskten veri kurtarma işlemi

Bad sector sorununa maruz kalan hard disklerin çözümü? Hard diskler, birçok verilerin yüksek kapasitede depolanmasını sağlayan 500 GB ve üstü depolama birimleri olmaları ve taşınabilir depolama aygıtları olmaları adına oldukça önem taşımaktadır. Ancak bazı durumlarda taşınabilir hard diskler çeşitli sorunlar yaşayarak işlevlerinden bütünüyle kopmaktadırlar. Bu söz konusu sorunlarının önüne geçebilmek adına ortaya konulacak birkaç yöntem söz konusu bad sector’lü diskten veri kurtarma? İşleminde yol gösterebilir. Öncelikle “bad sector” kavramının ne olduğu üzerinde durmak gerekmektedir. Hard disklerde verilerin okunmasını, yazılmasını ve yeniden verilere ulaşılmasını sağlayan belli bir iz adı verilen lokasyonlar bulunmaktadır. Fakat darbelere maruz kalma, aşırı nem sonucunda işlevselliğinden kopma, ömrünün dolması gibi çok etkenler nedeniyle hard diskin bilgilere erişememesi sorununu ifade etmektedir. Bu bakımdan da bu sorunun çözüm yollarını incelemek gerekmektedir. Bad sector’lü diskten veri kurtarma? Adına ilk yol formatlama yöntemi olarak karşımızda yer almaktadır: Formatlama yöntemi normalde hard diskler için hızlı biçimlendirme ile değil normal biçimlendirme seçenekleriyle yapılmamaktadır. Bu durum tabiki normal durumlarda geçerlidir. İşte söz konusu soruna maruz kalmış bir hard disk sorununun ortadan kaldırılması için hızlı biçimlendirmeye başvurulmaması söz konusu sorunu çözebilir. Bunun dışında gerek veri kurtarma merkezleri sayesinde gerekse lisanslı birkaç veri kurtarma yazılımları vasıtasıyla bütün bu sorunların üstesinden gelmek de mümkün olabilmekte olup profesyonel veri kurtarma merkezlerince bu sorunlar %100 oranda genellikle çözüme kavuşturulmaktadır.

 

Bir cevap yazın